هبوط

مرا کسی نساخت٬ خدا ساخت. نه آنچنان که «کسی میخواست»٬ که من کسی نداشتم. کسم خدا بود٬ کس بی کسان.

حماسه امام حسین(ع)،همه در اطراف کرامت و عزت و شرافت و نفاست  

نفس،دور میزند.او امر به معروف و نهی از منکرش هم احساسی است از 

 

این گونه احساسها،می فرمود:مردم!چشمهایتان نمی بیند!آیا نمی بینید  

نیکیها چگونه دارد مهجور و متروک می شودو به آنها عمل نمی شود؟  

 

 نمی بینید زشتیها چگونه رایج شده است؟ 

 

یک مومن اسلام،یک انسان شریف،مرگ را برزندگی ای که درآن همواره با 

 

چنین تابلوهای زشت مواجه باشد و از تابلوهای عالی انسانیت هرگز به 

 

چشمش نخورد،ترجیح می دهد؛(در ادامه)باید چنین باشد که مومن در   

 

چنین شرایطی،  

 

به لقاء پروردگار خودش رغبت کند،یعنی اصلا از این دنیا بیزار بشود: 

 

(استاد شهید مطهری) 

 

 

...داشتم کتابی در مورد روضه های شهید مطهری، می خواندم که این 

 

مطلب را دیدم و نوشتم و بعد یاد شهید دکتر شریعتی افتادم که می گفت: 

 

 

...دموکراسی گفته:رفیق حرفت را بزن،نانت را من می خورم! 

 

...مارکسیسم میگوید:نانت را بخور،حرفت را من می زنم! 

 

...فاشیزم می گوید:نانت را من می خورم،حرفت را من میزنم،تو فقط برای 

 

من کف بزن! 

 

... اسلام حقیقی می گوید:نانت را خودت بخور،حرفت را هم خودت بزن،من 

 

برای اینم که به حق برسی! 

 

و... اسلام دروغین می گوید:تو نانت را بیاور بده به ما،قسمتی از آن راجلویت 

 

می اندازیم و تو حرف بزن،اما حرفی را که ما می گوییم...!! 

 

 

 

 

راستی ما کجاییم و حسین ویارانش کجا....... 

نوشته شده در شنبه 20 آذر 1389ساعت 11:52 ق.ظ توسط محمدمهین خاکی| 11 نظر|

Design By : Night Melody