هبوط

مرا کسی نساخت٬ خدا ساخت. نه آنچنان که «کسی میخواست»٬ که من کسی نداشتم. کسم خدا بود٬ کس بی کسان.

...۲۴ اردیبهشت هر سال ،یاد آور خاطره حاضر و جاوید،از بزرگانی است که مردانه از حریم آزادگی،دفاع کردند و صد البته،
اجرشان را هم دریافت کردند...
یاد شهید بهرام و دوستانش در طلیعه صبح ۲۴ اردیبهشت،در تپه های،فریدی،دلاوری،سیلواری و جبهه هایچپ قصر شیرین، گرامی باد...

نوشته شده در جمعه 23 اردیبهشت 1390ساعت 07:48 ق.ظ توسط محمدمهین خاکی| 28 نظر|

Design By : Night Melody